6B05301 – Физика

Шифр – мамандықтың атауы:

6B05301 – Физика.

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2015 жылдың сәуір айында «Аккредиттеудің және рейтингтің тәуелсіз Агенттігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша мамандандырылған аккредиттеуден 5 жылға сәтті өтті.

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл

Берілетін дәреже:

6В05301  – «Физика» мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

 • эксперименттік, теориялық және қолданбалы физика саласы, сондай-ақ жаратылыс және техникалық ғылымдар саласы;
 • білім саласы, оның ішінде педагогика, орта оқу орындарында физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі саласы;
 • ғылыми-техникалық әдебиеттерді шет тілінен және шет тіліне аудару (арнауы бөлім үшін).

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • ғылыми-зерттеу институттары, зертханалары, конструкторлық және жобалық бюро және фирмалар;
 • мемлекеттік білім беру ұйымдары және білім беру кәсіпорындары, сондай-ақ мемлекеттік емес білім беру ұйымдары;
 • өндірістік өнеркәсіптер мен бірлестіктер.

Кәсіби қызметінің пәні:

 • физикалық құбылыстар мен процесстерді ғылыми зерттеуді тиімді ұйымдастыру мен жүргізуді қамтамасыз ету;
 • білім беру стандарты қабылдаған деңгейде білім беру бағдарламаары мен оқу жоспарларын жүзеге асыру.

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • ғылыми-зерттеу;
 • педагогикалық;
 • ұйымдастыру-басқару;
 • конструкторлық-технологиялық;
 • аудармашылық (арнаулы бөлім үшін).

Практика базалары:

Ақтөбе қаласының колледждері, «Нанотехнология» зертханасы, АО «Біріктірілген Ақтөбе электрмен жабдықтау дистанциясы», ТОО «Жайык-гидрология», ТОО «Сенімді-құрылыс».

Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы