7М01502 – Физика

Шифр – мамандықтың атауы:

«7М01502-Физика»

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2018 жылдың мамыр айында «Аккредиттеудің және рейтингтің тәуелсіз Агенттігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша мамандандырылған аккредиттеуден 5 жылға өтті. (№ АВ 1729, 31.05.2018-30.05.2023).

Оқу мерзімі:

Ғылыми және педагогикалық дайындық бағыты – 2 жыл.

Берілетін дәрежесі:

«7М01502-Физика» білім беру бағдарламасының педагогикалық ғылымдар магистрі

Кәсіптік қызмет саласы:

эксперименталдық, теориялық және қолданбалы физика, сондай-ақ тиісті жаратылыстану және техникалық ғылымдарының саласы; жоғары оқу орындарында педагогиканың, физиканы оқытудың теориясы мен әдістерін қоса алғанда, білім беру саласы.

Кәсіби қызметінің нысандары:

ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми орталықтар, ғылыми зертханалар, жобалаушы-конструкторлық бюролар, фирмалар мен компаниялар; жоғары оқу орындары, мемлекеттік білім беру мекемелері, сондай-ақ үкіметтік емес білім беру ұйымдары; тиісті профильдегі әкімшілік мемлекеттік басқару органдары.

Кәсіби қызметінің пәні:

кәсіпорындар мен қауымдастықтардағы ғылыми-зерттеу, өндірістік және технологиялық үдерістер; мемлекеттік мекемелерде, фирмалар мен компанияларда, оның ішінде халықаралық ұйымдарда ұйымдастырушылық және басқарушылық үдерістер; жоғары және орта арнаулы оқу орындарында білім беру және тәрбие үрдістері.

Кәсіби қызмет түрлері:

ғылыми-зерттеу, педагогикалық, ғылыми-методикалық, ұймдастыру мен басқару.

Практика мен тағылымдама базалары:

Витаустас Магнус университеті, Литва; Гданьск университеті, Польша; Башқұрстан мемлекеттік университеті, Ресей; Сакария университеті, Туркия; Ю.Гагарин атындағы Саратов мемлекеттік техникалық университеті, Ресей; Я.Купала атындағы Гродно мемлекеттік университеті, Беларусь.

Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы