7M01501 – Математика

Шифр – мамандықтың атауы:

«7M01501 – Математика»

Аккредитациядан өтуі:

2018 жылдың мамыр айында  «Аккредиттеудің және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша 6М010900-Математика мамандығы мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтті (№АВ 1729, 31.05.2018-30.05.2023.).

Оқу мерзімі:

ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша оқу мерзімі – 2 жыл;

бейінді оқумерзімі – 1 немесе 1,5 жыл.

Берілетін академиялық дәреже:

«7M01501 – Математика» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі

Кәсіби қызметінің саласы:

білім; ғылым; қолданбалы математика.

Кәсіби қызметінің нысандары:

білім беру ұйымдары (жоғары оқу орындары, колледждер, мектептер, лицейлер, гимназиялар, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары); математика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі салалары бойыншағылыми-зерттеу ұйымдары, жобалау және конструкторлық бюро, фирмалар мен компаниялар; басқару ұйымдары: білім бөлімдері, тиісті мемлекеттік органдар өз жұмысында математика әдістері қолдананылатын ұйымдар.

Кәсіби қызметінің пәні:

оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті жобалау және басқару, диагностика, түзету, педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжау; математика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі саласындағы зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу; инновациялық оқыту тәжірибесін зерттеу, синтездеу және тарату; математикалық зерттеулер әдістеріне негізделген технологиялық процесті басқару және ұйымдастыру; білім беру мекемелерінде және тиісті профильдегі басқа да басқару органдарында ұйымдастырушылық қызметті жүзеге асыру.

Кәсіби қызмет түрлері:

білім беру; әлеуметтік және педагогикалық; ғылыми-зерттеу; ұйымдастырушылық-әдістемелік; өндіріс пен технология.

Практика базалары:

«Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы;Ақтөбе қаласында физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі;Қ. Жұбанов атындағы АӨМУ,Қолданбалы математика және информатика ҒО.

Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы