6B01508 – Математика-Физика

Шифр-мамандықтың атауы:

6B01508 – Математика-Физика

Аккредитациядан өтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі: 4 жыл, 3 жыл

Берілетін дәреже:

6В01508-Математика – физика білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

 Кәсіби қызметінің саласы:

 • білім;
 • ғылым;
 • қолданбалы математика;
 • зерттеудің физикалық әдістерін пайдаланатын ұйымдар, мекемелер, кәсіпорындар.

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • мемлекеттік, мемлекеттік емес қаржыландырылатын білім беру мекемелері; мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, техникалық кәсіби білім беру оқу мекемелері;
 • ғылыми ұйымдар (математика, физика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі салалары  бойынша ғылыми, ғылыми-зерттеу орталықтары);
 • басқару ұйымдары (мемлекеттiк басқару органдары, білім департаменттері);
 • математика және физика әдiстерін қолданатын әр түрлi меншiктік ұйымдар.

Кәсіби қызметінің пәні:

 • білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу;
 • математика, физика, педагогикалық білім беру мәселелері бойынша және тәжірибелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу;
 • оқу орындарында және сәйкес бағыттардағы басқару органдарында ұйымдастырушылық қызметте жүзеге асыру;
 • физикалық зерттеулер  әдістерін енгізу, жобалаудың технологиялық процесі.

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • білім беру;
 • әлеуметтік-педагогикалық;
 • ғылыми- зерттеу;
 • ұйымдастыру-әдістемелік;
 • өндірістік-технологиялық.

Практика базалары:

 1. № 21 орта мектебі, Ақтөбе қаласы
 2. Білім-инновация лицейі, Ақтөбе қаласы
 3. Назарбаев Зияткерлік мектебі, физика-математика бағыты, Ақтөбе қаласы.
Модульдік білім беру бағдарламасы