7М01503 – Информатика

Шифр – мамандықтың атауы:

«7М01503 – Информатика»

Оқу мерзімі:

ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша оқу мерзімі – 2 жыл;

бейінді оқумерзімі – 1 немесе 1,5 жыл.

Берілетін академиялық дәреже:

«7М01503 – Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі

Кәсіби қызметінің саласы: білім; ғылым;

Кәсіби қызметінің нысандары:

білім беру ұйымдары (жоғары оқу орындары, колледждер, мектептер, лицейлер, гимназиялар, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары); информатика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі салалары бойыншағылыми-зерттеу ұйымдары, жобалау және конструкторлық бюро, фирмалар мен компаниялар; басқару ұйымдары: білім бөлімдері.

Кәсіби қызметінің пәні:

оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті жобалау және басқару, диагностика, түзету, педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжау; математика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі саласындағы зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу; инновациялық оқыту тәжірибесін зерттеу, синтездеу және тарату; білім беру мекемелерінде және тиісті профильдегі басқа да басқару органдарында ұйымдастырушылық қызметті жүзеге асыру.

Кәсіби қызмет түрлері:

білім беру; әлеуметтік және педагогикалық; ғылыми-зерттеу; ұйымдастырушылық-әдістемелік; өндіріс пен технология.

Практика базалары:

«Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы;Ақтөбе қаласында физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі;Қ. Жұбанов атындағы АӨМУ

Модульдік білім беру бағдарламасы