5В010900 – Математика

Шифр – мамандықтыңатауы:

5В010900-«Математика».

Аккредитацияданөтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

2018 жылдың мамыр айында «Аккредиттеудің және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру қорытындысы бойынша 5В010900-Математика мамандығы мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтті. (№ АВ 1729, 31.05.2018-30.05.2023ж.).

Оқу түрі, мерзімі:

күндізгі бөлім — орта жалпы білім негізінде  4 жыл,орта кәсіби білім негізінде 3 жыл; сырттай оқыту бөлімі — орта кәсіби білім негізінде 3 жыл, жоғары кәсіби білім негізінде 2 жыл.

Берілетін дәреже:

5В010900 – Математика мамандығы бойынша білім бакалавры.

Кәсіби қызметінің саласы:

білім; ғылым; қолданбалы математика.

Кәсіби қызметінің нысандары:

білім беру ұйымдары ( мектептер, лицейлер, гимназиялар, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары); математика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі төңірегіндегі ғылыми-зерттеу мекемелері, басқару ұйымдары: білім департаменті, өз жұмысында математикалық әдiстерді қолданатын әр түрлi жеке меншiк ұйымдардар.

Кәсіби қызметінің пәні:

оқу-тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу, педагогикалық білім беру мәселелері бойынша тәжірбиелі-экспериментальді және ғылыми –зерттеушілік жұмыстар; алдыңғы қатарлы инновациялық технологияларды игеру және енгізу;  оқу орындарындағы ұйымдастыру қызметтерін орындау; оқу-әдістемелік құжаттарын жасау; жастарды оқытудың әдістері мен формаларын жетілдіру.

Кәсіби қызметінің түрлері:

  • білім беру – оқушыларға білім бері және дамыту, оқу және тәрбие үрдісін ұйымдастыру, педагогикалық үрдісті жобалау және басқару, педагогикалық шығармашылықтар нәтижесін сараптау, түзету;
  • әлеуметтік-педагогикалық – оқушылардың толыққанды өмір сүрулеріне, тәрбиесіне және дамуына ыңғайлы жағдайлар жасау;
  • ғылыми зерттеу – математика және математиканы оқыту әдістемесі облысындағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;
  • ұйымдастыру-әдістемелік – инновациялық оқыту тәжірибелерін зерделеу, жалпылау және тарату, зерттеудің математикалық әдістері негізінде технологиялық үрдісті басқару және ұйымдастыру.

Практика базалары:

№ 21 орта мектебі, Ақтөбе қаласы, Білім-инновация лицейі, Ақтөбе қаласы, Физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі, Ақтөбе қаласы.